toggle menu
HR

e24

 
SERIJA

ELITE

 
KATALOZI
 
CERTIFIKAT
 

ARMATURA ZA KUHINJU SA FLEKSIBILNIM IZLJEVOM

Armatura za kuhinju sa fleksibilnim izljevom
Samo armatura
00120
Tehnička skica
Armatura za kuhinju sa fleksibilnim izljevom
Niskotlačna izvedba
01120
Tehnička skica