toggle menu
HR
Provjerite što je novo u najnovijem katalogu HERZ.
Preuzimanje katalogaPreuzimanje tehničkega kataloga

JEDINSTVENA GARANCIJA 6 GODINA

Sanitarne armature proizvodimo u našem suvremeno opremljenom proizvodno razvojnom centru na tehnološki modernim strojevima za obradu. Kvaliteta naših sanitarnih armatura potvrđena je svim važnijim europskim certifikatima.

SERVISNA MREŽA