toggle menu
HR

e91B

 
SERIJA

ELITE BLACK

 
CERTIFIKAT
 
Rozeta i ručica za uzidnu miješalicu za kadu ili dva tuša
Rozeta s ručicom
12247B
Tehnička skica